SOURCE (ŹRÓDŁO)

Gdzie kupujemy nasz surowiec

Na globalnym rynku surowce można zazwyczaj pozyskiwać z dowolnego miejsca, a najważniejszym czynnikiem decydującym o ich zakupie będzie prawdopodobnie koszt.

Produkcja stali z rudy żelaza jest jednym z najbardziej energochłonnych procesów, a transport na całym świecie dodatkowo zwiększa wpływ na środowisko.

LLENTAB to szwedzka firma, a nasza działalność prowadzona jest głównie w Europie Północnej i Środkowej. Lokalizacja, w połączeniu z wielką ambicją szwedzkich producentów stali do przejścia na produkcję wolną od paliw kopalnych, wspiera naszą decyzję o pozyskiwaniu stali głównie od europejskich dostawców, którzy mogą w jak największym stopniu dostarczyć surowiec pochodzący z recyklingu.

Gromadząc deklaracje środowiskowe EPD od naszych dostawców surowców i opracowując deklaracje EPD dla wytwarzanych przez nas wyrobów, mamy dużą wiedzę na temat wpływu wytwarzanych materiałów na klimat.

3xS Source, Solution, Structure
LLENTAB stalowa konstrukcja ramy

SOLUTION (ROZWIĄZANIE)

Jak blacha stalowa staje się halą

Proces formowania stali w mocne profile i komponenty stabilnej konstrukcji budowlanej odbywa się w całości w zakładach LLENTAB. Ramy, słupy i połączenia oraz nasz projekt konstrukcyjny zapewniają wymaganą wytrzymałość przy mniejszej masie materiału. Jest to bardzo istotna część naszej podstawowej koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Nasz proces produkcyjny minimalizuje odpady podczas produkcji, a jeśli jednak występują, poddawane są recyklingowi. Zarządzamy odpadami powstającymi podczas produkcji i kontrolujemy je, aby zminimalizować wywóz na składowiska odpadów i zmaksymalizować recykling.

Nasza konstrukcja z założenia nie wymaga malowania ani powlekania; jest naturalnie odporna na warunki atmosferyczne i zwykle dobrze zabezpieczona od wewnątrz. Zapobiega się w ten sposób używaniu farb i rozpuszczalników.

Nasze konstrukcje montujemy za pomocą śrub i nakrętek, unikając w ten sposób spawania, które wpływa negatywnie również na środowisko pracy.

Starannie planujemy i synchronizujemy dostawy na place budowy, aby uniknąć niepotrzebnego transportu, stworzyć idealne warunki dla ekipy montażowej i obniżyć koszty.

STRUCTURE (KONSTRUKCJA)

Jak nasze hale wytrzymują próbę czasu

Gdy dach i ściany hali LLENTAB są już na swoim miejscu, nasza część zadania jest wykonana i inni fachowcy wkraczają, aby wykonać końcowe instalacje w idealnych warunkach. Zapewniamy energooszczędną, elastyczną i stylową obudowę, która nadaje się do prawie każdego rodzaju działalności w przyszłości przy minimalnych kosztach konserwacji i utrzymania; można ją łatwo rozebrać i dać jej nowe życie.

Gdy hala jest już na miejscu, długi okres eksploatacji i nieograniczone możliwości wykorzystania otwartego szkieletu jako konstrukcji nośnej dla dodatkowych instalacji i rozbudowy to najważniejsza dla nas część bazowego zrównoważonego rozwoju.

Dzisiaj z założenia budujemy nasze konstrukcje w taki sposób, aby mogły przyjąć dodatkowe obciążenie panelami fotowoltaicznymi na dachu. Musimy myśleć wprzód. W trakcie całego okresu eksploatacji hali kilka nowych systemów energetycznych zastąpi stare.

Z czasem wygląd zewnętrzny, przeznaczenie i kompletny układ wnętrza hali LLENTAB mogą z dużym prawdopodobieństwem ulec zmianie. Jednak innowacyjna konstrukcja stalowa, która podtrzymuje i kształtuje hale, pozostanie taka sama.

konstrukcja stalowa llentab