Produkcja głównych elementów konstrukcyjnych – linia nr 13

Produkcja głównych elementów konstrukcyjnych - linia nr 13