Produkcja głównych elementów konstrukcyjnych - linia nr 13