W 2018 r. w Bydgoszczy oddano do użytku nowy punkt dealerski Volkswagena, w którym oprócz sprzedaży nowych i używanych samochodów osobowych oraz użytkowych jest prowadzona obsługa serwisowa pojazdów. AJ Motors to największa i najnowocześniejsza tego typu placówka VW w województwie kujawsko-pomorskim. Spełnia wszystkie standardy wymagane przez importera – także te związane z wprowadzeniem samochodów elektrycznych „e-mobilyty”, czym w pełni zasługuje na miano wzorcowej.

 

AJ Motors - hala w systemie Llentab

Nowoczesny, estetyczny wygląd obiektu oraz jego wysoka funkcjonalność to efekt m.in. zastosowania technologii oferowanej przez firmę Llentab. Nie jest to jednak pierwszy przypadek, gdy właściciel inwestycji Wojciech Jaworski korzysta z jej rozwiązań. Oprócz kilku salonów samochodowych różnych marek posiada centrum handlu i usług „Panorama” położone w miejscowości Szpetal Górny pod Włocławkiem. Mieszczą się w nim różne sklepy, punkty usługowe, restauracja a nawet przedszkole. Znakomita lokalizacja obiektu a także rosnąca popularność sklepów wielkopowierzchniowych sprawiły, że znajdujący się wewnątrz supermarket „Lewiatan” stał się zbyt mały, tak więc w 2015 r. zapadła decyzja o rozbudowie obiektu. Aby wygospodarować dodatkową przestrzeń postanowiono wznieść halę przylegającą do istniejącego budynku, co zapewnia optymalne wykorzystanie dostępnego terenu, ale przede wszystkim umożliwia łatwy dostęp klientów „Panoramy” do powiększonego sklepu.

Takie inwestycje zawsze są realizowane pod dużą presją czasu. Z jednej strony mieliśmy wytyczne sieci „Lewiatan”, z drugiej lokalną społeczność oczekującą jak najszybszego otwarcia nowego marketu. Atmosferę podgrzewał dodatkowo nieprzekraczalny termin zakończenia rozbudowy centrum zakomunikowany w mediach. Mając to wszystko na uwadze, do budowy hali zaangażowaliśmy firmę Llentab. Wiedzieliśmy, że ma ona autorski system modułowy, który pozwala na wcześniejsze przygotowanie większości elementów na terenie swojego zakładu, a następnie szybki montaż całości w docelowym miejscu poprzez skręcanie. W tym samym czasie mogły być więc wykonywane roboty ziemne i fundamenty, a jednocześnie powstawała hala, co gwarantowało zachowanie przyjętego terminu – wspomina Rafał Budzeniusz, który w tamtym czasie pełnił funkcję dyrektora projektu i był odpowiedzialny za realizację inwestycji Wojciecha Jaworskiego, a obecnie zajmuje stanowisko prezesa zarządu w AJ Motors. – Wpływ na przebieg prac zgodnie z harmonogramem miał jeszcze jeden istotny fakt. Przedstawiciele Llentab nadzorowali na bieżąco wszystkie czynności wykonywane podczas montażu hali na terenie placu budowy i w ten sposób można było eliminować ewentualne błędy na jak najwcześniejszym etapie, by po przywiezieniu elementów hali wszystko do siebie pasowało. Uzgadnialiśmy też z nimi projekt fundamentów łącznie ze zbrojeniem i wiele innych szczegółów. Cały czas chętnie dzielili się swoim doświadczeniem, podpowiadając nam co można poprawić i na co warto zwrócić uwagę – dodaje Rafał Budzeniusz. Warunki budowy były dość trudne, ponieważ większość robót przypadła na miesiące zimowe na przełomie roku. Oprócz niskich temperatur, o tej porze roku trzeba się jeszcze liczyć z większymi opadami, a rozmięknięty teren utrudnia dojazd i pracę ciężkiego sprzętu. Zdaniem prezesa zarządu AJ Motors ta sytuacja uwidoczniła kolejne zalety firmy Llentab. – Niekorzystna aura spowodowała opóźnienie w pracach przygotowawczych, przez co na postawienie hali było mniej czasu niż pierwotnie zakładano. Llentab doskonale rozumiał nasze położenie, dlatego wzmocnił zasoby ludzkie i sprzętowe. Udało mu się zlikwidować powstały „poślizg” i market został otwarty w terminie. Taka elastyczność i podejście do klienta naprawdę zasługują na uznanie.

Pan Rafał Budzeniusz AJ Motors

Pan Rafał Budzeniusz – AJ Motors

Panorama - hala w systemie Llentab

Hala wybudowana na potrzeby sklepu „Lewiatan” to relatywnie prosta konstrukcja. Ma kształt prostokąta o wymiarach 34,2 x 24,4 m, zapewniając powierzchnię 834 m2. Jej wysokość wynosi 4 m (mierzona do dolnego pasa dźwigara kratowego), co w zupełności odpowiada potrzebom obiektu o takim przeznaczeniu. Elementami nośnymi są słupy stalowe wraz z dźwigarami dachowymi. Ściany zewnętrzne zbudowane są z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym w układzie poziomym o grubości 10 cm. Dwuspadowy dach o kącie nachylenia 2°, którego nie widać z zewnątrz, ponieważ zakrywa go attyka, izolowany jest 20-centymetrową warstwą wełny mineralnej ułożonej na blasze o wysokim profilu i przykrytej od zewnątrz membraną dachową PVC o grubości 1,5 mm. Konstrukcja hali uwzględnia obciążenia dwóch dużych central wentylacyjnych zamontowanych na dachu i spełnia wysokie wymagania przeciwpożarowe – nośność ogniowa (R) wynosi 30 min. We wnętrzu wyodrębniono część sprzedażową, socjalną i magazynową – Pamiętam, że gdy firma Llentab wkroczyła na budowę, hala powstawała bardzo szybko. Uwagę zwracało duże zaangażowanie pracowników i ich doświadczenie. Każde łączenie zostało wykonane bardzo starannie i nie było mowy o przeciągnięciu jakieś śruby albo niedociągnięciu jej. Z perspektywy kilku lat zdecydowanie mogę powiedzieć, że hala pod względem konstrukcyjnym całkowicie spełnia nasze oczekiwania. Takiego samego zdania jest Lewiatan, który przy rozwoju sieci jako wzór do naśladowania wskazuje nasz obiekt. Teraz jednak przydałoby się już nie 800 a 2000 m2. Pocieszający jest więc fakt, że działka, na której znajduje się centrum handlu i usług „Panorama” zapewnia dalsze perspektywy rozwoju. Halę Llentab też łatwo powiększyć, ponieważ wystarczy zdemontować jedną ścianę, dostawić kolejne moduły i z powrotem ją zabudować – podsumowuje Rafał Budzeniusz.

Panorama - hala stalowa Llentab

Niemal równolegle z modernizacją „Panoramy” Wojciech Jaworski rozpoczął budowę kolejnego salonu samochodowego, przy którym również zaangażowano firmę Llentab, odpowiedzialną za realizację części serwisowej. – Firma Llentab była jednym z trzech oferentów. Choć jej oferta nie była najtańsza, wybraliśmy ją ze względu na stosowaną technologię, sprawdzone rozwiązania i krótki czas montażu. Podobnie jak w przypadku „Panoramy” zapadło mi w pamięci elastyczne podejście w projektowaniu hali. Inżynierowie Llentab bardzo uważnie wsłuchują się w oczekiwania klienta i trafiają w punkt z proponowanymi rozwiązaniami. Uzgodnienia wymagają jedynie szczegóły, co bardzo ułatwia współpracę, a tym samym przyspiesza projektowanie i budowę obiektu – tłumaczy Rafał Budzeniusz. Doświadczenia zgromadzone przy realizacji dotychczasowych inwestycji sprawiły, że zapytania w przypadku budowy części serwisowej salonu Volkswagena AJ Motors zostały wysłane przede wszystkim do firmy Llentab. Powstanie najnowszej palcówki przebiegało dwuetapowo. Pierwszy z nich polegał na adaptacji i rozbudowie istniejącego obiektu na potrzeby związane ze sprzedażą i obsługą samochodów marki VW. Chociaż warsztat miał wówczas powierzchnię tylko 315 m2, takie rozwiązanie gwarantowało szybkie rozpoczęcie działalności nowego punktu dealerskiego. Drugi etap zakładał znacznie poważniejsze prace. Obejmowały one wybudowanie antresoli w części sprzedażowej oraz wzniesienie całkowicie nowego, znacznie większego serwisu. – Już na etapie budowy, niemal w ostatnim momencie, powiększyliśmy halę serwisową o dodatkowy moduł. W przypadku technologii Llentab nie stanowiło to oczywiście żadnego problemu, a elastyczność naszego partnera znów odegrała bardzo duże znaczenie. Teraz warsztat ma ponad 1800 m2, dzięki czemu spełnia wszelkie standardy jakie narzuca importer, wynikające np. z lokalizacji salonu czy liczby mieszkańców w danym regionie – opowiada Rafał Budzeniusz. W hali o wymiarach 59,0 x 30,8 x 6,2 m (dł. x szer. x wys.) zorganizowano m.in. 16 stanowisk wyposażonych w podnośniki kolumnowe, 4 myjnie (dwie mokre i dwie suche – do tzw. auto detailingu), zaplecze biurowe oraz magazyn części zamiennych, którego górna kondygnacja „przechodzi” na antresolę. Przytoczona powierzchnia dotyczy jednak tylko części naziemnej. Pod całą halą znajduje się kondygnacja podziemna. Została ona wykorzystana na magazyn samochodów oraz przechowalnię opon.

AJ Motors - hala stalowa Llentab

W przypadku AJ Motors hala wybudowana przez Llentab jest nieco bardziej skomplikowana od obiektu przylegającego do „Panoramy” i pokazuje szerokie możliwości systemu Llentab. Niektóre dźwigary kratowe opierają się po jednej stronie o słupy żelbetowe, co wymagało odpowiedniego „zgrania” wysokości konstrukcji nośnej. Ściany boczne zostały obłożone płytami warstwowymi zamontowanymi w układzie poziomym. Mają one poszycie wykonane z 0,5-milimetrowej blachy oraz izolację o grubości 8 lub 12 cm. Cieńszy materiał zastosowano w przypadku lepiej nasłonecznionych ścian, grubszy od strony północnej. Płyty częściowo zachodzą na boczne ściany salonu, dzięki czemu udało się uzyskać wrażenie spójności części sprzedażowej z serwisową. Podobnie jak w przypadku „Panoramy” dach ma konstrukcję dwuspadową, podpartą na dźwigarach o nachyleniu górnego pasa równym 2°. Nie widać go z zewnątrz, bo został zasłonięty attyką. Izolacja jest typowa dla takich obiektów – ma grubość 20 cm, ale na uwagę zasługuje wysokoprofilowa blacha, na której ją ułożono. Standardowo jest ona ocynkowana, natomiast specjalnie na życzenie inwestora została dodatkowo pomalowana na biało, zapewniając w ten sposób jeszcze większą estetykę wnętrza hali serwisu. Dach wyróżnia ponadto duża liczba doświetli dachowych – łączenie jest ich aż 28, wszystkie mają wymiary 2,5 x 1,8 m. – Każde przejście przez dach pociąga za sobą ryzyko przecieku, ale minęło już kilka miesięcy od oddania serwisu do użytku i nie zauważyliśmy, by przy którymś świetliku pojawiła się jakaś nieszczelność. To kolejny dowód na wysoką jakość systemowej technologii i staranność wykonania firmy Llentab – zauważa Rafał Budzeniusz. – Podoba też mi się, że konstrukcja dachu umożliwia podwieszenie różnych instalacji, np. odprowadzenia spalin, oleju, sprężonego powietrza, systemu wentylacji czy koryt elektrycznych. Przed ich montażem konsultowaliśmy się z działem projektowym Llentab, który opiniował nam zdolność przenoszenia obciążeń pochodzących od takich instalacji – dodaje. Aby nie zakłócać wysokiej estetyki obiektu, jak również ułatwić jego eksploatację, zastosowano podciśnieniowy system odprowadzania wody opadowej.

AJ Motors_hala stalowa Llentab

Salon samochodowy

Hala serwisowa w systemie Llentab

Hala serwisowa

Drugi etap inwestycji trwał ok. 10 miesięcy i większość robót przypadła na okres zimowy. Mimo to wszystkie prace zostały ukończone w terminie. – Sporym problemem były częste opady, więc nasiąknął strop antresoli. System Llentab pozwala jednak na szybkie zadaszenie obiektu, dzięki czemu mogliśmy zastosować nagrzewnice i szybko go osuszyć. Gdyby to była technologia tradycyjna, cały okres budowy z pewnością trwałby znacznie dłużej. Rafał Budzeniusz zapytany o ocenę nowego obiektu z perspektywy kilkumiesięcznego użytkowania nie kryje zadowolenia z zarządzanej przez siebie placówki i z trudem próbuje doszukać się jakichś mankamentów. – Nie jest mi łatwo znaleźć błędy w konstrukcji hali, jednym z powodów było przydzielenie świetnego kierownika montażu z firmy Llentab, pana Krzysztofa Lewandowskiego. Zabiegałem o niego, ale nie dlatego, że był spolegliwy. Wręcz przeciwnie. Zdarzały nam się trudne rozmowy, ale były one bardzo konstruktywne. Szanuję pana Lewandowskiego za obronę swoich rozwiązań, które z czegoś wynikają oraz ogromne doświadczenie. Poza tym słowo, które dawał zawsze było wypełniane. Co do samego obiektu to cały czas jestem pod wrażeniem, że hala ma tak dużą rozpiętość a nie jest podparta wewnętrznymi słupami. Pozwala to na lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni i dowolną aranżację wnętrza, nie wspominając już o ryzyku kolizji z takim słupem – podsumowuje Rafał Budzeniusz.

Oprócz salonu i serwisu w Bydgoszczy, spółka AJ Motors jest dealerem marki Volkswagen również w Toruniu przy ul. Wschodniej 39.