Oświadczenie o prywatności

Firma LLENTAB sp. z o.o. odpowiada za przetwarzanie danych osobowych otrzymanych z pośrednictwem strony internetowej www.llentab.pl („Witryna”) oraz poprzez inne sposoby pozyskiwania danych osobowych.
Aby dowiedzieć się, jak się z nami skontaktować, zapoznaj się z poniższymi informacjami lub odwiedź naszą stronę internetową.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Administrator przetwarza (pozyskuje) dane osobowe z zawartych umów, negocjacji przedumownych oraz negocjacji biznesowych, w tym działań związanych z roszczeniami gwarancyjnymi oraz za pośrednictwem serwisów internetowych. Dane osobowe wykorzystywane są w celu prowadzenia działań handlowych oraz wykonywania obowiązków prawnych oraz w ramach prawnie uzasadnionych interesów administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679 również w zakresie dystrybucji materiałów marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, również za pośrednictwem masowej poczty elektronicznej.
Przetwarzane dane osobowe to imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Uzasadnione interesy

Prawnie uzasadnionym interesem admnistratora jest wykorzystywanie danych osobowych do dystrybucji materiałów marketingowych, również w drodze marketingu bezpośredniego i korespondencji masowej.

Używanie (przechowywanie) czas

Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia zobowiązań, zobowiązań przedumownych, umownych i prawnych, przy czym maksymalny okres przechowywania wynosi 15 lat od pozyskania danych osobowych.

Polityka plików cookie

Możesz zarządzać swoją zgodą dotyczącą plików cookie bezpośrednio na naszej stronie Polityka plików cookie.

Przetwarzanie informacji

LLENTAB dba o Twoją prywatność i ważne jest, aby wszelkie przetwarzanie informacji odbywało się prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w sposób zapewniający bezpieczne i odpowiednie przetwarzanie. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się wyłącznie w celach określonych podczas gromadzenia danych osobowych.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie dane osobowe o Tobie przetwarza LLENTAB, masz prawo poprosić o dostęp do tych danych osobowych. Masz również prawo zażądać korekty nieprawidłowych danych osobowych lub usunięcia informacji, które nie są konieczne do przestrzegania umów lub wymogów prawnych. Jeśli uważasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych przez LLENTAB jest nieprawidłowe, jesteś uprawniony do złożenia wniosku o ograniczone przetwarzanie tych informacji.

LLENTAB nie ujawni nikomu Państwa danych osobowych ani nie przekaże ich żadnym krajom spoza EU/EEA bez dostarczenia wyraźnych informacji na ten temat oraz, w stosownych przypadkach, umożliwienia takiej zgody. W przypadku biuletynów i innych wysyłek ogólnych korzystamy z technologii, która nie pokazuje adresów e-mail innych odbiorców.

Jeśli masz jakieś uwagi dotyczące tego przetwarzania informacji, jeśli chcesz wykonać niektóre z twoich praw zgodnie z powyższym lub jeśli chcesz skontaktować się z nami z jakiegokolwiek innego powodu, zapraszamy do kontaktu pod adresem:
LLENTAB sp. z o.o.
ul. Budowlanych 8
80-298 Gdańsk
tel: +48 58 769 79 00
E-mail: info@llentab.pl
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ – VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000029318, NIP 584-030-26-74
REGON 190587064
Kapitał zakładowy: 694.500 zł

Masz również prawo skontaktować się ze polskim organem ds. ochrony danych, który jest organem nadzorującym przetwarzanie danych osobowych, i przedstawić tam swoje skargi.

Różne

LLENTAB może w dowolnym czasie aktualizować i zmieniać niniejszą Politykę prywatności. W takim przypadku informacje o zmianach i wszelkich nowych warunkach zostaną przedstawione na naszej stronie internetowej pod adresem: www.llentab.pl