Dla nas zrównoważony rozwój oznacza zapewnienie, że wszystko, co planujemy i wykonujemy, jest zgodne z naszymi wytycznymi dotyczącymi etyki oraz że jest opracowywane odpowiedzialnie z długoterminowej perspektywy – którą rozwijamy w odpowiednich obszarach. W ten sposób pracujemy nad aspektami środowiskowymi, finansowymi i społecznymi.

Dla nas zrównoważony rozwój oznacza zapewnienie, że wszystko, co planujemy i wykonujemy, jest odpowiedzialnie kształtowane z długoterminowej perspektywy – którą rozwijamy w odpowiednich obszarach. Naszą ambicją jest uwzględnienie perspektywy zrównoważonego rozwoju we wszystkim, co robimy, od sposobu, w jaki spotykamy się i interakcji z Klientami, partnerami w miejscu pracy, po to, jak minimalizujemy wpływ na środowisko w naszych procesach i wnoszenie pozytywnego wkładu do społeczności w którym działamy.

W naszych przedsięwzięciach w LLENTAB staramy się przyczyniać do efektywności energetycznej i efektywnego gospodarowania zasobami w całym cyklu życia projektu, poprzez konstruowanie inteligentnych hal stalowych odpornych na warunki klimatyczne i produkcji energooszczędnych elementów budowlanych, przy jednoczesnym minimalizowaniu zużycia szkodliwych substancji. Wiąże się to z projektowaniem i budową hal, aby wytrzymały warunki , na jakie będą narażone – zarówno podczas budowy, jak i przez lata użytkowania.

Środowisko

Zgodnie z trendami w Europie w budownictwie , LLENTAB pracuje nad wyeliminowaniem szkodliwych substancji. W celu ułatwienia wyboru zrównoważonych produktów współpracujemy z następującymi szwedzkimi systemami: Byggvarubedömningen, SundaHus i BASTA.

W naszych przedsięwzięciach w LLENTAB dążymy do generowania optymalnych warunków w zakresie minimalizacji wpływu na środowisko i przyczyniania się do efektywności energetycznej i efektywnego gospodarowania zasobami zarówno w naszych zakładach produkcyjnych, jak i na miejscu w projektach, w których uczestniczymy.
Jako znaczący wykonawca konstrukcji ponosimy odpowiedzialność za wybór materiałów, które są przyjazne dla środowiska i zrównoważone oraz że można je ponownie wykorzystać i/lub poddać recyklingowi. Ponadto pracujemy nad zmniejszeniem wpływu na klimat, ze szczególnym naciskiem na zużycie energii i optymalizację zużycia materiałów i operacji transportowych, przy jednoczesnym zapewnieniu, że wszelkie odpady są przetwarzane w bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób.
Produkcja stali, walcowanie, cięcie i wykrawanie to procesy wymagające największego udziału w zużyciu energii. Dlatego LLENTAB współpracuje z długofalowymi rozwiązaniami do odzyskiwania ciepła podczas procesów produkcyjnych. Świadomie pracujemy także nad ograniczeniem marnotrawstwa materiałów w dziedzinie produkcji. Pracujemy nieprzerwanie, aby zmniejszyć zużycie energii i podejmować dobre decyzje środowiskowe podczas zakupu nowych maszyn i urządzeń.

Operacje transportowe stanowią kluczową kwestię w naszej pracy na rzecz ochrony środowiska. Większość surowców, które kupujemy, jest transportowana drogą morską i kolejową, a my pracujemy nad zminimalizowaniem emisji dwutlenku węgla poprzez wydajną logistykę, obejmującą rozwiązania w zakresie płaskich opakowań i utrzymujemy dobre relacje z firmami logistycznymi.

Gospodarka odpadami jest kolejnym ważnym obszarem naszych działań na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju. LLENTAB jest członkiem szwedzkiej sieci Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (fti), która jest systemem do zbiórki i recyklingu opakowań w handlu i przemyśle. Dzięki krajowemu porozumieniu w sprawie gospodarki odpadami, zarówno dla zakładów produkcyjnych, jak i przedsiębiorstw budowlanych, celem jest osiągnięcie 100% sortowania u źródła. Owoce udanych prac środowiskowych przynoszą korzyści zarówno środowisku, jak i gospodarce. W celu wsparcia prac środowiskowych LLENTAB opiera się na systemie zarządzania środowiskowego, który w dużej mierze odpowiada standardowi środowiskowemu ISO 14001.

LLENTAB buildings sustainability

Materiał podlegający recyklingowi

Produkty LLENTAB wykonane są głównie ze stali, która jest surowcem występującym w przyrodzie jako ruda żelaza. Budowanie ze stali wiąże się z efektywnym wykorzystaniem zasobów planety, ponieważ stal może być poddawana recyklingowi i ponownie wykorzystywana niemal bez końca. Żaden inny materiał budowlany nie oferuje takiego samego wysokiego poziomu recyklingu, wolnego od szkodliwych substancji i emisji gazów. Kiedy zburzona zostanie stalowa konstrukcja, niektóre części mogą być ponownie użyte, lub można je użyć po modyfikacji. Możliwe jest również stopienie całej konstrukcji w celu wytworzenia nowej stali. Duża część stali faktycznie pochodzi ze złomu stalowego, a około 20% jest poddawana recyklingowi. Ponadto przy stali nie ma ryzyka uszkodzenia wilgocią – spełnia ona wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne.

Właściwości materiałów budowlanych

Zgodnie z trendami w Europie w budownictwie, LLENTAB pracuje nad wyeliminowaniem szkodliwych substancji. W celu ułatwienia wyboru zrównoważonych produktów współpracujemy z następującymi szwedzkimi systemami: Byggvarubedömningen, SundaHus i BASTA.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz zobaczyć oceny produktów z programu Byggvarubedömningen.
Stal konstrukcyjna, blacha wysokoprofilowa, blacha dachowa, ścienna oraz płyty warstwowe wykonane w LLENTAB są zarejestrowane w BASTA.
Wymienione poniżej produkty są zarejestrowane w SundaHus:
– płyty warstwowe (standardowe)
– płyty warstwowe (wzmocnione)
– ramy stalowe