Co to jest whistleblowing i dlaczego jest ważny?

Firma Dacke Industri AB, a tym samym LLENTAB, dąży do osiągnięcia przejrzystości i wysokiego poziomu etyki biznesowej. Nasi pracownicy oraz interesariusze zewnętrzni są najważniejszymi źródłami informacji o ewentualnych nieprawidłowościach, którymi należy się zająć. Nasz serwis whistleblowingowy oferuje możliwość poufnego powiadomienia firmy/organizacji o podejrzeniach dotyczących niewłaściwego postępowania. Jest to ważne narzędzie ograniczania ryzyka i utrzymywania zaufania do naszych działań, ponieważ umożliwia nam wykrywanie i reagowanie na ewentualne niewłaściwe postępowanie na wczesnym etapie. Zgłaszanie nieprawidłowości może odbywać się w sposób jawny lub anonimowy.

Kiedy należy powiadamiać o nieprawidłowościach?

Usługa informowania o nieprawidłowościach może być wykorzystywana do ostrzegania nas o poważnych zagrożeniach dla osób fizycznych, naszej firmy/organizacji, społeczeństwa lub środowiska.

Jak powiadamiać?

Istnieją różne sposoby zgłaszania problemów:
✓ Alternatywa 1 – Skontaktuj się z przełożonym lub kierownikiem w naszej organizacji.
✓ Alternatywa 2 – Skontaktuj się z zespołem ds. zgłaszania nieprawidłowości w organizacji. Zespół ds. zgłaszania nieprawidłowości: wyznaczone osoby uprawnione do zajmowania się sprawami dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości
✓ Alternatywa 3 – Anonimowe przesyłanie wiadomości przez witrynę https://report.whistleb.com/pl/dackeindustri

Podstawa prawna wytycznych dotyczących zgłaszania nieprawidłowości

Niniejsze zasady opierają się na Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych UE oraz wytycznych dotyczących zgłaszania nieprawidłowości.

Proces dochodzenia

oraz szczegóły powyżej poruszanych zagadnień znajdują się w załączonym dokumencie – kliknij tutaj