Strategia podatkowa

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkiem sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej przez podatników, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2  podatku dochodowego od osób prawnych (uCIT) poniżej przedstawiamy dokument spełniający wymogi art. 27c uCIT.

LLENTAB sp. z o.o.  (dalej też jako LLENTAB lub Spółka) znajduje się na liście dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/2022-bis pod pozycją nr 3590.

LLENTAB sp. z o.o. prowadzi działalność od 1992 roku. Główny profil działalności Spółki: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków. Celem naszej działalności jest realizacja założeń, wytycznych wyznaczonych przez udziałowców przy poszanowaniu zasad etyki biznesowej i transparentności w relacjach z interesariuszami Spółki. W interesie wszystkich uczestników rynku i swoim własnym Spółka dba o należytą komunikację z interesariuszami, prowadząc przejrzystą i rzetelną politykę informacyjną.

Jednym z naszych priorytetów jest przejrzystość w realizacji zobowiązań podatkowych. Dokładamy wszelkich starań w wypełnianiu obowiązków z zakresu sprawozdawczości podatkowej, zwracając szczególną uwagę na terminowość w realizacji zobowiązań podatkowych. Nasze działania nie są nastawione na optymalizację podatkową.

Uważamy, że wywiązywanie się z nałożonych przez ustawodawcę obowiązków podatkowych jest obowiązkiem i naczelną zasadą każdego przedsiębiorcy. Świadomi jesteśmy, że nasze podatki są przeznaczane na cele społeczne, na realizację założeń budżetów centralnego i samorządowego. Cieszymy się, że możemy być częścią społeczności, która przyczynia się m.in. do polepszenia infrastruktury, warunków edukacji, poprawy warunków służby zdrowia, rozwoju kultury, nauki i wielu innych potrzebnych, ale i innowacyjnych projektów.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej, którą udostępniamy Państwu zawiera wszelkie wymagane przepisami prawa podatkowego elementy. Dodatkowo podzieliliśmy się w dokumencie informacjami, które nie są obligatoryjne, ale pomogą Państwu zrozumieć nasz biznes oraz nasze podejście do realizacji obowiązków podatkowych.

Michał Szpilewski
Prezes Zarządu