Środowisko pracy i bezpieczeństwo

Nasza praca w zakresie bezpieczeństwa i środowiska pracy dotyczy wszystkich obszarów Grupy. 

Nasz sposób myślenia o zrównoważonym rozwoju w naturalny sposób rozciąga się również na naszych pracowników. Jest więcej elementów niezbędnych do stworzenia dobrego środowiska pracy niż tylko minimalizacja ryzyka obrażeń – wszystkie aspekty życia zawodowego muszą być zrównoważone. Chcemy, aby każdy, kto pracuje dla nas lub z nami, czerpał przyjemność z przyjścia do pracy, motywacji i najlepszych warunków do doskonałej pracy.

Chcemy być postrzegani jako atrakcyjny pracodawca, a wykwalifikowani i zaangażowani pracownicy są warunkiem wstępnym, aby nasza firma pozostała silnym graczem i przyczyniła się do pozytywnego rozwoju. Naszym celem jest bycie firmą, która przyciąga, rozwija i utrzymuje wykwalifikowanych pracowników. LLENTAB jest zaangażowany w oferowanie obecnym i przyszłym pracownikom interesujących zadań, które dają im możliwość rozwoju.

Naszą ambicją jest zatrudnianie osób zdrowych i zadowolonych, a także systematycznie pracujemy nad inicjatywami zdrowotnymi mającymi na celu promowanie dobrego zdrowia, zapobieganie zagrożeniom i wypadkom oraz pomoc w rehabilitacji w razie potrzeby. Doceniamy naszych pracowników i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić im równowagę między pracą a czasem wolnym.

Bezpieczeństwo opiera się na wiedzy

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych pracowników, naszych użytkowników końcowych i naszych partnerów na budowach, kierujemy się prostym mottem: brak ryzyka. Naszą wizją jest zero wypadków i pracujemy niestrudzenie, aby nasza Grupa była najlepsza w branży pod tym względem.

Miejsca budowy są obarczone ryzykiem wypadków, a błędy mogą szybko mieć poważne konsekwencje. Dlatego opracowaliśmy metody pracy, aby zminimalizować ryzyko dla naszych pracowników i wszystkich innych pracowników na miejscu budowy. Chcemy, aby wszystkie nasze place budowy były bezpieczne, co oznacza, że ​​zatrudnieni pracownicy, podwykonawcy, inni partnerzy szanują się nawzajem i bezpiecznie wracają do domu po zakończeniu dnia pracy.

Dotyczy to również partnerów, z którymi współpracujemy, dzieląc się naszymi ambicjami i przestrzegając zasad i przepisów BHP. Bezpieczne miejsce pracy zaczyna się od otwartej komunikacji i środowiska, w którym wszyscy patrzą na wszystkich.

Środowisko pracy i bezpieczeństwo

LLENTAB nieustannie pracuje, aby zapewnić pracownikom umiejętności potrzebne do bezpiecznego wykonywania pracy, z bardzo dobrymi końcowymi rezultatami, oraz zmotywować ich do zaangażowania się i uczestniczenia w rozwoju naszych zadań. Prace nad poprawą kultury bezpieczeństwa odgrywają kluczową rolę w tworzeniu bezpiecznych miejsc pracy. Badania pokazują, że główną przyczyną wypadków jest niewłaściwe i ryzykowne zachowanie. Dlatego ważne jest, aby każdy wiedział, co oznacza „bezpieczne zachowanie”. Używamy internetowego programu szkoleniowego do przekazywania informacji naszemu personelowi.