LLENTAB AB posiada certyfikat zgodności z normą EN 1090-1, europejską normą dotyczącą projektowania i wytwarzania konstrukcji budowlanych wykonanych ze stali.

Wynik wysokiej jakości zawsze zaczyna się od zrozumienia Twoich potrzeb

Nasza praca nad jakością i oznakowaniem CE dotyczy wszystkich obszarów Grupy.

Bez względu na branżę lub produkt, istotne jest, aby firma spełniała wymagania naszych Klientów i partnerów w zakresie jakości i zrównoważonego rozwoju. Uważamy to za szczególnie ważne, ponieważ nasze hale stalowe mają wpływ na społeczeństwo i codzienne życie ludzi, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

Nasze fundamentalne wartości wspierają nas w naszej pracy nad jakością. Jesteśmy dostępni, elastyczni i uważni na życzenia naszych Klientów i dokładamy wszelkich starań, aby przygotować indywidualne, dobrze dopasowane rozwiązania. Dobra komunikacja oparta na dialogu, profesjonalnych odpowiedziach i radach, poparta prawdziwą wiarygodnością, stanowi podstawę długoterminowych relacji biznesowych i zadowolonych Klientów. Zakupujemy produkty i usługi od starannie wyselekcjonowanych dostawców i śledzimy nasze robocze relacje z tymi partnerami.

Każde ogniwo w łańcuchu produkcji jest znaczące dla końcowego wyniku, ale zanim podejmiemy się realizacji zadania, zawsze upewniamy się, że mamy dostęp do zasobów niezbędnych do ukończenia go we właściwy sposób i dotrzymania naszych obietnic. Uważamy za naturalne, aby zawsze dotrzymywać warunków umowy i wypełniać zobowiązania określone w przepisach ustawowych i ogólnych.

LLENTAB - Wewnątrz

 

LLENTAB wykorzystuje zorientowany procesowo system biznesowy jako wsparcie w swojej pracy. W istotnych obszarach system zasadniczo spełnia wymogi normy ISO 9001 i pociąga za sobą monitorowanie rzeczywistej implementacji i zapewnienie, że nasz proces jest w stanie osiągnąć pożądany rezultat.

Prawo do stosowania oznakowania CE

LLENTAB jest certyfikowany zgodnie z normą EN 1090-1, co oznacza, że jesteśmy uprawnieni do stosowania znaku CE na naszych konstrukcjach stalowych. Oznakowanie CE jest dowodem, że cechy produktu zostały ocenione i opisane w jednolity europejski sposób oraz że informacje są wiarygodne.

Zapewnienie jakości odbywa się na podstawie wytycznych w ISO 9001, EN 1090-1 i EN 1090-2 oraz zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w danym kraju; dotyczy to również wszystkich spółek zależnych w ramach Grupy. Prace budowlane i proces produkcyjny są corocznie sprawdzane pod kątem zgodności z wymaganiami normy EN 1090-1 i potwierdzane przez jednostkę certyfikującą AAA Certification AB.

W przypadku pytań dotyczących jakości i certyfikacji prosimy o kontakt z Martą Aleksejew.

Marta Aleksejew

Samodzielny specjalista ds. zarządzania jakością i procesami
+48 571 407 918
marta.aleksejew@llentab.pl