Zrealizowaliśmy ponad 2 100 projektów w Polsce, dlatego postanowiliśmy podzielić się naszym doświadczeniem i uruchomić wsparcie techniczne dla pracowni  architektonicznych i projektantów. Wiedzę ekspercką gwarantuje Andrzej Bzowski, Kierownik Grupy Projektowej w LLENTAB. Swoim wsparciem służą również regionalni przedstawiciele handlowi i projektanci.

Wsparcie jest przeznaczone dla wszystkich architektów, bez względu na ich ukierunkowanie lub rodzaj budynków, nad którymi pracują – nieważne, czy projektują hale magazynowe, produkcyjne, rolnicze, sportowe, administracyjne czy sprzedażowe. Konsultacje i porady nie niosą ze sobą konieczności wniesienia jakichkolwiek opłat ani nie tworzą żadnych zobowiązań po stronie projektantów korzystających ze wsparcia.

WSPARCIE TECHNICZNE OBEJMUJE

  • optymalizację konstrukcji, kształtu i wymiarów,
  • wycenę dla wybranego rozwiązania konstrukcyjnego w ramach budżetu wstępnego,
  • dostarczenie podstawowych rysunków: rzutów, przekrojów, wizualizacji itp.,
  • możliwość odwiedzenia jednej z wielu wybudowanych hal,
  • udostępnianie danych 3D w aplikacji Autodesk Revit, przeznaczonej do użytku w ramach BIM,
  • przyjęcie i przedstawienie głównych rozwiązań statycznych,
  • wytyczne do projektu fundamentów hali,
  • konsultacje dotyczące rozwiązań przeciwpożarowych i innych szczegółów,
  • konsultacje dotyczące wszelkich modyfikacji konstrukcyjnych w już zakończonych projektach.

Według Andrzeja Bzowskiego ze wsparcia technicznego chętnie skorzystają architekci i projektanci, którzy są w fazie przygotowawczej projektu i rozpoczynają prace koncepcyjne z inwestorem.
Najpierw muszą ustalić rozmiar, wysokość i lokalizację obiektu na danej nieruchomości oraz ocenić bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Doświadczenie zespołu projektowego LLENTAB, zdobyte podczas budowy tysięcy hal o różnych rozmiarach i formach, jest bardzo cenne na tym etapie.  Optymalizacja wszystkich podanych parametrów ma zasadniczy wpływ na koszty budowy oraz kluczowe znaczenie dla powodzenia całego projektu.
Architekt lub klient mogą następnie zlecić opracowanie rozwiązań konstrukcyjnych różnym podmiotom na podstawie wstępnego studium wykonalności, przedstawiając rzuty pięter, przekroje i wizualizacje, które są wynikiem wstępnej fazy prac. Uzyskane informacje posłużą do wyboru najodpowiedniejszego rodzaju konstrukcji oraz wykonawcy, który najlepiej dopasuje się do potrzeb, pomysłów i możliwości.
Architekt może również omówić projekt z wykonawcą w odniesieniu do procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Rezultatem tych konsultacji będzie odpowiednio opracowany projekt techniczny i projekt wykonawczy.
Z doświadczenia i wsparcia ze strony projektantów firmy LLENTAB można w pełni korzystać także na późniejszych etapach robót, jak również po ich zakończeniu i rozpoczęciu eksploatacji budynku.

Wsparcie drogą telefoniczną można otrzymać, kontaktując się z regionalnym przedstawicielem handlowym w danym regionie na terenie Polski lub bezpośrednio pod numerem +48 571 407 967, w godzinach od 9:00 do 16:00, w dni robocze.

Wsparcie drogą mailową można otrzymać pod adresem andrzej.bzowski@llentab.pl