Od 1972 do 2007 roku, czyli przez 35 lat, Leif Lindblad zarządzał codzienną działalnością LLENTAB jako właściciel firmy. Firma znacznie się rozrosła, a mały rodzinny biznes stał się wielonarodową Grupą LLENTAB, której obroty w tym czasie przekraczały miliard szwedzkich koron. Rodzina Lindblad nadal jednak zachowywała kontrolę właścicielską nad spółką. Pięć lat później, w 2012 roku, ze względu na szybki wzrost i zmiany pokoleniowe, rodzina zdecydowała się sprzedać 50% udziałów firmie inwestycyjnej Nordstjernan. Firma Nordstjernan stała się wyłącznym właścicielem całej Grupy LLENTAB w 2016 r. Nowa struktura własnościowa daje LLENTAB nowe możliwości rozwoju i możliwość skoncentrowania się na tworzeniu potencjału dla długoterminowego wzrostu.

Nordstjernan to skandynawska rodzinna firma inwestycyjna, która dzięki aktywnej strukturze własnościowej zwiększa rentowność i wartość aktywów netto firmy w dłuższej perspektywie czasowej. Nordstjernan posiada obecnie udziały w ponad 20 skandynawskich spółkach, również tych notowanych na giełdzie w Sztokholmie (m.in. NCC, Nobia, Bonava). Obroty firm należących do Nordstjernan przekraczają 100 miliardów SEK, a firmy te zatrudniają około 60 000 pracowników. Korzenie firmy sięgają XIX wieku – w 1890 roku Axel Johnson (1844-1910) założył firmę zajmującą się budową statków o nazwie Nordstjernan, która dzięki dynamicznemu rozwojowi stała się jedną z największych firm stoczniowych w Szwecji na przełomie XIX i XX wieku. Jego syn, Axel Johnson (1876-1958), kontynuował dzieło swojego ojca. Jego pierwsze kroki w biznesie nie były łatwe, lecz jego wizjonerskie myślenie szybko przyniosło rezultaty. Dla przykładu, Nordstjernan stał się pionierem w przechodzeniu statków transoceanicznych z pary na olej napędowy. Nowe technologie zawsze były głównym akceleratorem wzrostu w historii firmy i pozostają do dnia dzisiejszego.

Jako inwestor i właściciel, spółka inwestycyjna Nordstjernan jest udziałowcem długoterminowym – na przykład NCC, jedna z największych firm działających w branży budowlanej i branży nieruchomości w Skandynawii, jest własnością Nordstjernan od 1928 r. Głównym celem Nordstjernan jest zapewnienie przedsiębiorstwom, w których ma udziały, kompetentnego i profesjonalnego zarządu, który wspiera zarządzanie wykonawcze. W firmach, w których Nordstjernan jest głównym właścicielem, co najmniej jeden przedstawiciel właściciela znajduje się w zarządzie, a firma zawsze wnosi wkład w zarządzanie, dzięki swojemu doświadczeniu, wiedzy i umiejętnościom (przy jednoczesnym poszanowaniu pracy kadry kierowniczej), a również zapewnia kapitał na główne projekty rozwojowe i dodatkowe przejęcia. Dzięki rozległej sieci biznesowej Nordstjernan może łączyć swoją działalność oraz mieć „otwarte drzwi” na nowe rynki. Nordstjernan generuje wzrost poprzez przejęcia, dbając o rozwój swoich firm, a sukces tej strategii potwierdzają obecne dobre wyniki Grupy LLENTAB.