Sprzedaż

Piotr Śniadek

Dyrektor Handlowy
+48 501 522 896
piotr.sniadek@llentab.pl

Tomasz Chołociński

Dyrektor Sprzedaży Regionu Północnego
+48 501 522 308
tomasz.cholocinski@llentab.pl

Roman Surowiak

Dyrektor Sprzedaży Regionu Centralnego
+48 501 624 303
roman.surowiak@llentab.pl

Piotr Bil

Dyrektor Sprzedaży Regionu Południowego
+48 501 480 383
piotr.bil@llentab.pl

Kierownicy Działów
Realizacja projektów