Najbliższe obiekty referencyjne

Obsługiwany region:
Województwo: świętokrzyskie
Powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski

Kamil Sitarz

25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6, lok. 3.18 (budynek Inkubatora Technologicznego Orange)
+48 571 407 923
 kamil.sitarz@llentab.pl