W LLENTAB jesteśmy niezwykle dumni z naszego zrównoważonego podejścia do budownictwa. Już od najwcześniejszych etapów każdego projektu kładziemy szczególny nacisk na proekologiczne praktyki. Stoi za tym ugruntowane przekonanie o potrzebie minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko i społeczności, którym chcemy służyć.

Sedno tych praktyk stanowią innowacyjne techniki projektowe i inżynieryjne, pozwalające nam zużywać do 20% mniej stali w naszych konstrukcjach, w  porównaniu z tradycyjnymi metodami. Ograniczenie zapotrzebowania na stal oznacza nie tylko istotną oszczędność surowców, ale również korzystnie wpływa na zmniejszenie śladu węglowego – a to wpisuje się w naszą wizję bardziej zrównoważonej przyszłości.

W zgodzie z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym, we wszystkich naszych projektach stosujemy ramy stalowe w wysokim stopniu podlegające recyklingowi. Zobowiązując się do poszanowania środowiska, dążymy również do zwiększenia udziału w procesie wytwórczym stali już zrecyklingowanej. W ten sposób – przez odpowiedzialne pozyskiwanie surowców – przyczyniamy się do ochrony zasobów naturalnych. Narzucamy sobie najwyższe standardy zarządzania odpadami w całym procesie produkcyjnym. Nasze rygorystyczne praktyki mają na celu zminimalizowanie emisji, odpowiedzialną utylizację oraz przyznanie nadrzędnej roli recyklingowi. Wszystko po to, by nasz wpływ na środowisko naturalne pozostawał tak mały, jak to tylko możliwe.

Jako zdecydowani zwolennicy energii odnawialnej ułatwiamy czerpanie z mocy słońca, od początku przewidując obecność paneli fotowoltaicznych w naszych konstrukcjach. To proaktywne podejście umożliwia offset ekologiczny energii zużywanej przez nas samych oraz promocję czystszych źródeł energii. To z kolei zmniejsza zależność od źródeł nieodnawialnych i w efekcie prowadzi do bardziej zrównoważonej przyszłości. Dodatkowo nasz zespół logistyczny optymalizuje metody transportu dzięki wykorzystaniu nowatorskich technik pakowania płaskiego. Skutkuje to nie tylko zwiększeniem wydajności ładunkowej, ale także istotnym zmniejszeniem emisji, a co za tym idzie podnosi poziom przyjazności dla środowiska naszych praktyk przewozowych.

Działając z pozycji lidera w dziedzinie innowacji, wyposażamy nasze wiaty samochodowe w panele fotowoltaiczne. To przyszłościowe rozwiązanie gwarantuje dostęp do energii odnawialnej pojazdom elektrycznym, a więc oferuje naszym klientom bardziej zrównoważoną opcję i pozwala zrobić krok w stronę niezależności od paliw kopalnych. Oprócz tego staramy się wybierać dostawców stali podzielających nasze przywiązanie do wartości z zakresu ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności. Zaopatrywanie się u nich sprzyja realizacji projektów w warunkach uczciwości, rozliczalności i głębokiego zaangażowania w ideę zrównoważonego rozwoju.

Opracowujemy projekty w taki sposób, aby sprowadzić do minimum potrzebę malowania i spawania, co oddala konieczność uruchamiania dodatkowych materiałów i procesów. To ekologicznie świadome podejście zarazem upraszcza przebieg budowy i przyczynia się do zwiększenia jego wydajności.

Nadajemy priorytet trwałym i wysokiej jakości materiałom, ponieważ dążymy do zapewnienia naszym konstrukcjom długowieczności. Wznosząc solidne budynki obliczone na przetrwanie próby czasu, ograniczamy potrzebę częstej wymiany elementów, a w konsekwencji oszczędzamy cenne zasoby.

Korzystamy z kompleksowego systemu deklaracji środowiskowych produktów (EPD), który w sposób ciągły pomaga nam rozumieć wpływ naszych materiałów na klimat i tym wpływem zarządzać. Uzyskana wiedza otwiera nam możliwość podejmowania decyzji opartych na danych i dalszej poprawy parametrów zrównoważonego rozwoju naszych produktów i projektów.

W LLENTAB idea zrównoważonego rozwoju leży u podstaw wszystkiego, co robimy – od zalążka projektu po jego realizację. Głęboko wierzymy, że odpowiedzialne praktyki budowlane mogą mieć pozytywny i długotrwały wpływ na świat, w którym żyjemy. Liczymy, że nasze niezachwiane oddanie innowacjom i inicjatywom w kierunku wyznaczanym przez postęp w dziedzinie ochrony środowiska, pozwala torować drogę ku bardziej zrównoważonej przyszłości dla następnych pokoleń.

LLENTAB profile stalowe
sruby LLENTAB