Firma GRELAVI zajmująca się wylęgiem i sprzedażą piskląt indyczych prężnie rozwija się od 1995 roku. To nam zostało zlecone wykonanie w miejscowości Dłużec Wielki dwóch indyczników wraz z łącznikami i częścią socjalną. Łączna powierzchnia wznoszonych przez nas hal wynosi 5251 m2.

Hale montowane są na przygotowanym przez inwestora gotowym fundamencie betonowym.

Konstrukcję nośną hal stanowią poprzeczne ramy stalowe wraz ze stalowym ryglem kratowym. Słupy ram połączone są sztywnymi węzłami z ryglem oraz przegubowo z fundamentem.

Wszystkie stosowane przez nas profile mają odpowiednie długości i fabrycznie nawiercone otwory do połączeń. Umożliwia to szybki i bardzo dokładny montaż na placu budowy.

Elementy konstrukcji łączone są za pomocą ocynkowanych śrub klasy 8.8. Nie stosujemy spawów, gdyż mogłyby one uszkodzić powłokę cynkową – wszystkie elementy konstrukcyjne naszych hal wykonane są ze stali ocynkowanej na gorąco (ocynk hutniczy).

Użyte przez nas materiały spełniają wymogi dla budynków o klasie E odporności ogniowej.

Dach pokryty jest blachą stalową trapezową ocynkowaną i zabezpieczoną lakierem poliestrowym wraz z warstwą (NCD) zapobiegjącą wykraplaniu pary wodnej.

Ściany są nieizolowane, wykonane ze stalowej blachy trapezowej ocynkowanej na gorąco i również zabezpieczonej lakierem poliestrowym.

Słupy hali i konstrukcja ścian jest widoczna od zewnątrz. Słupy są opierzone.

Dach i ściany przygotowane są do montażu płyt warstwowych.

W halach zamontowanych jest 6 sztuk aluminiowych drzwi LLENTAB.

W celu zachowania bezpieczeństwa na dachu każdej hali zamontowany jest system uchwytów asekuracyjnych wzdłuż kalenicy.

Indycznik-Gelavi-2
Indycznik-Grelavi-1