Faza przygotowania

1. Zapytanie
 • Analiza potrzeb w oparciu o wymagania Klienta.
 • Wspólne przygotowanie podstawowej dokumentacji.
2. Oferta cenowa
 • Przegląd otrzymanej dokumentacji podstawowej.
 • Oferta od LLENTAB.
3. Dżentelmeńska umowa
 • Ustna umowa z Klientem.
 • Przygotowanie umowy przez LLENTAB.
4. Podpisanie umowy
 • Sporządzenie umowy i zatwierdzenie jej przez każdą ze stron.
 • Zatwierdzone przez Klienta: specyfikacja, rysunki i tablica kolorów.
 • LLENTAB wspomaga dokumentację wymaganą dla wniosku o pozwolenie na budowę Klienta.

Faza realizacji

15 tygodni to minimalny czas od zlecenia dostawy hali do jej ukończenia.

5. Zamówienie i rozpoczęcie projektu
 • Klient składa zamówienie produkcyjne – zlecenie dostawy hali.
 • Koordynacja projektu w dialogu z Klientem.
6. Planowanie budowy 7% (pierwszy tydzień)
 • Zakup materiałów wyspecyfikowanych dla obiektu.
 • Planowanie wykonania i harmonogram prac montażowych w dialogu z Klientem.
7. Rozpoczęcie produkcji 54% (drugi tydzień)
 • Rozpoczęcie produkcji elementów do montażu.
 • Weryfikacja panujących warunków na placu budowy.
 • Dialog w sprawie zatwierdzenia pozwolenia na budowę/”zielone światło”.
8. Rozpoczęcie montażu 66% (dziesiąty tydzień)
 • Zestawy budowlane dostarczone na plac budowy przed pierwszą dostawą elementów.
 • Dialog na temat „zielonego światła”, planu montażu, planu zatrudnienia, planu BHP, własnych inspekcji.
 • Montaż ramy i komponentów.
 • Fakturowanie zgodnie z planem.
9. Przekazanie hali 99% (piętnasty tydzień)
 • Podsumowanie kontroli projektu i jakości.
 • Końcowa kontrola i odbiór hali.
 • Przekazanie ostatecznej dokumentacji.
10. Zadowolony Klient
 • Ocena wewnętrzna: sprzedaż/montaż/konstrukcja.
 • Podsumowanie projektu.
Przebieg budowy hali magazynowej CZ0757