Łączymy korzyści różnych materiałów konstrukcyjnych

Bazując na naszym doświadczeniu opartym na zrealizowanych ponad 2300 projektach w Polsce, zaprojektujemy najbardziej optymalne rozwiązanie konstrukcji dla Twojego budynku.
Podstawową konstrukcję nośną dachu i słupów można zaprojektować ze sprawdzonego systemu profili stalowych ocynkowanych ogniowo LLENTAB. Można ją również wykonać w sposób alternatywny opierając konstrukcję dachu na słupach żelbetowych czy słupach z kształtowników gorącowalcowanych.

Gorącowalcowane słupy
oraz
kratownica
LLENTAB

Wykorzystanie konstrukcji

Jest to idealny wybór dla hal produkcyjnych,
w których pracują duże suwnice.

Takie konstrukcje stalowe
umożliwiają przeniesienie dużych obciążeń
przy zachowaniu dużych odległości
między ramami
oraz dużej rozpiętości bez podpór.

Połączone materiały

Kratownice LLENTAB wykonane ze stali ocynkowanej
oraz słupy z kształtowników gorącowalcowanych
pokrytych ocynkiem
lub specjalną powłoką malarską w zależności od potrzeb.

Statyka i ognioodporność

Optymalne rozwiązania statyczne
w zależności od wymogów projektu.
Ognioodporność jest uzyskiwana dzięki zabezpieczeniu
powierzchni
odpowiednią powłoką zgodnie
z wymogami określonymi w Eurokodzie.

Wybrane referencje

Żelbetowe słupy
oraz
kratownica
LLENTAB

Wykorzystanie konstrukcji

Odpowiednie rozwiązanie
dla dużych hal magazynowych,
w których wymagana jest
większa wysokość składowania
przy zastosowaniu
powtarzalnych
konstrukcji modułowych.

Połączone materiały

Kratownice LLENTAB
wykonane ze stali ocynkowanej
i słupy żelbetowe.

Statyka i ognioodporność

Modułowy system statyczny
z nieograniczoną powtarzalnością.
Przy zastosowaniu kombinacji
zabezpieczeń przeciwpożarowych
system spełnia najwyższe wymagania
w zakresie odporności ogniowej.

Wybrane referencje