Pod koniec 2023 roku spółka Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) uruchomiła nowe centrum technicznego utrzymania pociągów w słowackim mieście Nové Zámky. Nowe centrum serwisowe zapewni najwyższej klasy utrzymanie, czystość i bezpieczeństwo pociągów i zostało wdrożone jako projekt pilotażowy, będący wzorem dla słowackiego przewoźnika narodowego dla podobnych centrów usług budowanych w innych słowackich miastach. Cały kompleks hal utrzymania ruchu tego centrum dostarczyła firma LLENTAB.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. jest największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym na Słowacji, obsługującym dziennie 1763 połączeń, w tym 269 połączeń dalekobieżnych oraz 1486 połączeń regionalnych i podmiejskich. Ich pociągi docierają do 721 stacji i kursują na 2935 km linii kolejowych we wszystkich regionach Słowacji. Nowe centrum utrzymania ruchu w Novych Zámkach zapewni czyszczenie pociągów zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, a także konserwację (drobne naprawy i przeglądy techniczne). Jednocześnie wzrośnie komfort pracy pracowników. Budowa rozpoczęła się we wrześniu 2021 roku, a oddanie centrum do użytku nastąpiło pod koniec listopada 2023 roku.

Nowoczesne zaplecze utrzymania technicznego zagwarantuje terminowe wykonanie niezbędnych czynności, a jednocześnie podniesie komfort pracy pracowników kolei

Do tej pory prace serwisowe odbywały się w wielu lokalizacjach, a także były w dużej mierze ograniczone warunkami pogodowymi, gdyż obejmowały albo otwarte przestrzenie, albo lokalizacje bezpośrednio związane z torem, a niektóre niezbędne czynności trzeba było wielokrotnie przekładać. Dzięki budowie nowej hali utrzymania ruchu, myjni, torów do czyszczenia toalet, nowych mediów, a także niezbędnych nowych technologii utrzymania i czyszczenia, wszystkie te działania mogą teraz odbywać się w jednym miejscu.

Precyzyjny i szybki montaż konstrukcji stalowych LLENTAB został również pozytywnie oceniony przez głównego inżyniera projektu

Według inż. Gabriel Šimon, główny inżynier projektu w firmie REMING CONSULT, a.s., generalny projektant centrum, dokumentacja projektowa centrum Nové Zámky powstała w 2014 roku, także dlatego, że centrum stanowiło projekt pilotażowy dla inwestora Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Już wcześniej rozpoczęto prace projektowe, tj. przygotowując dokumentację projektową do uzyskania pozwolenia na budowę, generalny projektant rozważał zastosowanie systemowych hal stalowych. Fakt, że można je bardzo szybko i precyzyjnie złożyć, był głównym powodem, dla którego w ogóle wzięto je pod uwagę w projekcie. Dokumentacja projektowa powstawała w kilku etapach, aż do dokumentacji projektowej samej budowy, podczas której zespół LLENTAB Słowacja otrzymał szerokie wsparcie ze strony generalnego projektanta centrum, a wszyscy zaangażowani pracowali w ścisłej współpracy.

Przygotowanie projektu obejmowało koordynację modyfikacji pierwotnego projektu w celu efektywnego wykorzystania konstrukcji stalowych LLENTAB. Należało dobrać odpowiedni rodzaj okładziny, aby spełnić wymagania projektu przeciwpożarowego oraz wymagania dotyczące parametrów izolacyjności obudowy dachu i ścian. W hali utrzymania ruchu eksploatacyjnego pociągów na całej długości hali znajdują się trapy obsługowe i suwnice półbramowe. Umożliwią one prowadzenie niezbędnych prac serwisowych w składach trakcyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z wymaganymi przepisami BHP.

Centrum serwisowania pociągów
Centrum serwisowania pociągów
Centrum serwisowania pociągów

„Naszym zadaniem było wybudowanie warsztatu utrzymania ruchu składającego się z czterech budynków zapewniających obsługę eksploatacyjną składów trakcyjnych, tor do czyszczenia pociągów, introligatornię i administrację oraz zakończenie prac zgodnie z harmonogramem.
Wszystkie budynki są ze sobą połączone i tworzą jedną całość o powierzchni 7500 m
2.
Dodatkowo w Novych Zámkach zbudowaliśmy pralnię (700 m
2)
z pomieszczeniami gospodarczymi (180 m
2).”

Dušan Bernaťák, Dyrektor Techniczny LLENTAB Słowacja