Hale sportowe

Od ponad 20 lat uczestniczymy w rozwoju bazy sportowej w całej Polsce - baseny, hale sportowe i lodowiska są dla nas rozwiązaniami typowymi.

 Hale sportowe 1
Hala referencyjna w Polsce

Hale sportowe 2
Hala referencyjna w Szwecji