Hale dla przemysłu spożywczego

Mamy znaczny udział w unowocześnianiu bazy produkcyjnej we wszystkich branżach przemysłu spożywczego. Dostarczamy hale produkcyjne, chłodnie i mroźnie dla wszystkich typów produkcji i przetwórstwa żywności.

Hale dla przemysłu spożywczego
Hala referencyjna w Polsce