Doktorat na podstawie rozwiązania systemowego LLENTAB

2018-01-05T00:00:00

W trakcie naszej współpracy z Politechniką Gdańską zainteresowaliśmy...

W trakcie naszej współpracy z Politechniką Gdańską zainteresowaliśmy Panią Profesor Elżbietę Urbańską-Galewską faktem, iż przydatnym i użytecznym byłoby podjęcie planu badawczego nad zagadnieniem związanym z obciążeniami (nośnością) węzłów wykonanych z profili otwartych obciążonych mimośrodowo. Temat ten nie był jeszcze dotąd przez nikogo zbadany i przeanalizowany.

Dnia 05.12.2017 na Politechnice Gdańskiej odbyła się obrona doktoratu Pani mgr inż. Małgorzaty Gordziej-Zagórowskiej pt.: „Wpływ mimośrodów na nośność węzłów dźwigarów kratownicowych wykonanych z kształtowników giętych na zimno o przekrojach otwartych” (promotor: dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska, prof. nadzw. PG; promotor pomocniczy: dr inż. Łukasz Pyrzowski)

W pracy doktorskiej rozważano systemowe rozwiązania hal stalowych, wykonywanych z kształtowników giętych na zimno – bazowano na naszym systemie LLENTAB. Wykonaliśmy i zmontowaliśmy elementy do badań.

Przy wymiarowaniu pasów dźwigara kratownicowego należy uwzględniać występowanie mimośrodu, co wykonywaliśmy przybliżonymi metodami, które w efekcie prowadziły do konieczności lokalnego zwiększenia przekroju pasa w strefie przywęzłowej.

W zakresie pracy przeprowadzono zarówno badania doświadczalne jak i szereg analiz numerycznych.

Wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że:

W dźwigarach kratownicowych wykonanych z kształtowników giętych na zimno o przekrojach poprzecznych otwartych, nośność węzłów z mimośrodem dodatnim (z zakresie cienkich blach o smukłości λ>70) jest większa niż to wynika ze znanych dotychczas metod wymiarowania konstrukcji stalowych, z uwagi na lokalne warunki podparcia ścianek pasa o przekroju kapeluszowym, występujące w obszarze węzła kratownicy.

Przeprowadzone badania pozwolą nam zmniejszyć zużycie stali w naszych konstrukcjach a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność systemu LLENTAB. Skróceniu ulegnie również montaż, ponieważ nie będzie już konieczności wzmacniania lokalnych węzłów najbardziej obciążonych mimośrodowo. 
To wszystko pozwoli Nam obniżyć cenę finalną hal LLENTAB ku zadowoleniu klientów.

017_